Priser

 

Du kan komme til fysioterapi, om du har en henvisning eller ej. Med en henvisning fra en læge, er der tilskud fra det offentlige sundhedsvæsen på 40 %.

Sygesikringen yder ikke tilskud til Laser behandling, så når det bruges er der en ekstra egen betaling til Laser.

 

Priser med henvisning

Første konsultation                                               281,88 kr.

Efterfølgende koster                                             179,23 kr.

Laser m. henvisning                                              60,00 kr.

Afbud på dagen koster                                        295,27 kr.

Priser gældende til d. 30/9 -2020

 

Uden henvisning

Første konsultation                                               350,00 kr.

Efterfølgende koster                                             300,00 kr.

Afbud på dagen koster                                         300,00 kr.

 

 

 

Vederlagsfri/gratis fysioterapi

En del patienter med varigt eller langvarigt fysisk handicap, kan modtage gratis fysioterapi. Det er din diagnose samt hvor svært fysisk handicappet du er, der afgøre om du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Du kan læse mere om vederlagsfri fysioterapi ved at følge linket herunder eller du kan spørge din fysioterapeut, om du kommer ind under ordning eller.

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/VejlVederlagsfriFysioterapi_4jul08.pdf

 

 

 

Sygeforsikringen Danmark

Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, kan du få yderligere tilskud fra Danmark. Hvis du oplyser os om dit medlemskab ved første behandling, kan vi indrapportere dit tilskud til Danmark.

 

Første konsultation                                               133,00 kr.

Efterfølgende                                                          88,00 kr.

 

Forsikringsskade

Har du fra dit forsikringsselskab modtaget en skriftlig accept af, at de dækker behandlingsudgifter i forbindelse med din skade, kan vi for de fleste selskaber sende regningen direkte til forsikringsselskabet. Du skal bare tage papirerne du har modtaget fra dit forsikringsselskab med til os.

 

Medicinkort

Har du medicinkort fra kommunen, dækker denne også din egen andel af betalingen for fysioterapi med det andel % den er på. Vi kan afregne tilskuddet med kommunen, så du kun skal betale din egen andel eller du betaler hele din andel af regningen her hos os, hvorefter du afleverer den kvitterede regning hos Borgerservice, som så refunderer den.